නම
ඔබේ අදහස


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -1

-

-

Sasitha -Macre, Please let us live free. Now we are free, We not need again war. Tamil and sinhala peoples are friends. we not want your help.

suranga -makre wage un ape rata kanna hadanne oyala mewata udau wenna epa meka ade rata

-

-

gayan -හැම දෙනාටම ඔින කරන්නෙ අායෙ යුද්ධයක් අැති කරල රට අස්ථාවර කරන්න මැක්රේ වැනි විදේශීකයන්ගේ හඩ දමිළ ජනයා උදෙසා නොව ලංකාවේ අස්ථාවරත්වය සදහාය.

Jeewan -තවදුරටත් මේ අහිංසක රටේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ ජිවිත විනාසකරන්න ඔබේ ජිවන මාතෘකාව බවට අපෙන් වසන් වුන කාලකන්නි යුද්ධය තෝරාගන්නේ නැතිව සමාජයට යහපත් වෙන වැඩක් කලානම් හොද නැද්ද